Efterværn og udslusning

Udover Midtvejshuset Billebo i Holbæk, tilbyder Søegaard støtte til de unge, der er klar til at flytte i egen lejlighed.

Vi følger den enkelte meget tæt i den første tid i egen bolig. I starten af udslusningsforløbet kan den unge fortsat deltage i Søegaards fællesspisninger, aktiviteter og rejser. Søegaard yder blandt andet støtte til at:

  • Bevare egen bolig.
  • Passe beskæftigelsestilbud.
  • Fastholde døgnrytme, god hygiejne og ordentlige forhold i boligen.
  • Passe aftaler hos psykiater, medicin mv.
  • Benytte værested, Billebo og passe fritidsaktiviteter.
  • Etablere og fastholde kontakt til andre, – bruge sit netværk.
  • Styre egen økonomi.
  • Undgå isolation.