"Den miljøterapeutiske behandling er et tilbud om troværdige relationer i en troværdig struktur. I den miljøterapeutiske ramme kan tænkningen om menneskers udvikling og tænkningen vedrørende den miljøterapeutiske organisation ikke adskilles."

Miljøterapi

Miljøterapi

På Søegaard forstår vi miljøterapien som en gennemtænkt og systematisk tilrettelæggelse af miljøet – psykologisk, socialt og de fysiske rammer. Vi tilstræber gentagelser i den dagligdags kontakt og forudsigelighed i strukturen, som en ramme omkring miljøterapeutens relation til den unge. Miljøterapeuten omsætter teoretisk viden til meningsfuld praksis.

 

Mentalisering

Søegaard har de senere år været fokuseret på at videreudvikle behandlingstilbuddet til vores målgruppe og i den forbindelse særlig optaget af at implementere den mentaliseringsbaserede metode som et godt fagligt supplement til den specialiserede miljøterapeutiske behandling på Søegaard.

Alle faste medarbejdere er blevet uddannet i mentaliseringsbaseret miljøterapi og er en del af implementering af Mentaliseringsguiden, som er et 3-årigt projekt der bliver finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen frem til 2020.

 

SEDAC

SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 4 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse.

Se mere på www.sedac.dk