På Søegaard støttes unge i at etablere, opretholde og udvikle relationer

Bosted for unge

Søegaard er et miljøterapeutisk opholdssted med plads til 14 unge fordelt på 4 huse. Via miljøterapi, fællesskab og gode aktiviteter i hverdagen arbejder vi helhedsorienteret med den enkelte. Søegaard bistår også udslusning og efterværn.

Vore mål for de unge beboere er at afklare den unges ressourcer og derudfra støtte den unge i at skabe et – for den enkelte – meningsfyldt voksenliv, hvor den unge bliver i stand til at deltage aktivt i det omgivende samfund.