Fælleshus og boliger

Søegaard har 14 pladser fordelt på fire ejendomme.

Den ene ejendom er beliggende på Vallekildevej 121, 4534 Hørve og kaldes i daglig tale for Fælleshuset.

Den anden ejendom er beliggende på Vallekildevej 120 og kaldes for Alfred.

Den tredje ejendom er beliggende på Vallekildevej 119, 4534 Hørve.

Den fjerde ejendom, Midtvejshuset Billebo, er beliggende i Holbæk på Peder Billesvej 88, 4300 Holbæk.

Herudover benytter Søegaard Vallekildevej 123, 4534 Hørve, som i daglig tale kaldes for Mosehuset. Dette hus bruges til aktiviteter med de unge, møder og overnatningsmulighed for de pårørende, som bor langt fra Vallekilde og gerne vil besøge den unge på Søegaard i weekenderne. De unge har ligeledes mulighed for at låne Mosehuset i weekenderne, hvis de har besøg af en kammerat mv., som de ønsker lidt privatliv sammen med.

Hvert hus har sin funktion i forhold til det pædagogiske arbejde og er led i det udviklende arbejde med de unge.