Opfølgning på behandlingsarbejdet

Mens den unge bor på Søegaard, foregår der systematisk og fortløbende behandlingsplanlægning og justering af behandlingen i takt med den enkelte unges udvikling.

I samarbejde med sin kontaktperson udfylder den unge et evalueringsskema og på baggrund af dette afholdes der udviklingssamtaler med den unge hver 3. måned, så der kan fastsættes nye mål og delmål for den kommende 3 måneders periode.

Hver 6 måned udarbejdes der en statusrapport, der tager udgangspunkt handleplanen fra den anbringende kommune med hvem vi afholder statusmøde hver 6. måned.