"Hos os findes det nærvær og de kompetencer, der hjælper unge på vej videre i livet efter psykisk sygdom".

Målgruppe

For alle beboerne på Søegaard gælder det, at det er behandlingstrængende unge, der har behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Nogle unge kommer hjemmefra, hvor man i det kommunale system har forsøgt at hjælp dem.

Andre unge kommer med en eller flere indlæggelser bag sig.

De unge på Søegaard er fra 13 år, primært normalt til velbegavede unge med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder.

Der kan være tale om unge med personlighedsforstyrrelser eller sindslidelser. Der bor ingen stof- eller alkoholmisbrugere på Søegaard.

Vi tager ikke imod unge, der er udad reagerende eller som har misbrugsproblematikker.

Jura

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5).

Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107).

Efterværn indtil 23 år (§76).

10 pladser + 1 akutplads på Opholdsstedet (Vallekilde).

5 pladser i Midtvejshuset (Holbæk).