Fie Minde Kristensen

Jeg er uddannet pædagog.

Førhen har jeg arbejdet på en botilbud for voksne med Asperger, været støtte i hjem primært for udsatte børn/unge og været en længere periode på et opholdssted for unge sårbare flygtning.

På Søegaard er jeg primært i vores afdeling i Vallekilde-Hørve. Er b.la. husansvarlig for vores fælleshus i Vallekilde, kontaktperson, aktivitetsansvarlig og så har jeg metalliserende terapisamtaler.