Karin K Jensen

Jeg er uddannet psykoterapeut og har tidligere arbejdet som terapeut indenfor det socialpædagogiske og psykiatriske felt, hvor jeg har arbejdet med udsatte og sårbare unge og voksne. 

Her på  afdelingen i Vallekilde Hørve er jeg deltidansat som nattevagt og har vikartimer udover det.