Louise Nygaard Petersen

Jeg blev uddannet pædagog sommeren 2019 og interessere mig særligt for relations dannelse, kommunikation og at skabe udvikling for og med de unge.

På Søegaard er jeg deltidsansat og varetager derfor forskellige opgaver med og omkring de ung b.la madlavning og at være en del af hele grundstrukturen på stedet.

Jeg er pt. kun i vores afdeling i Vallekilde-Hørve.