Mads Søegaard

Jeg har arbejdet på Søegaard siden 1996 og været leder fra 2000.

Jeg er uddannet lærer (2000), taget en Master i organisationspsykologi på Roskilde universitet (2015) og en organisationspsykologisk lederuddannelse hos Institut for Gruppeanalyse (2005).

Jeg har de senere år været optaget af at kombinere miljøterapien med den mentaliseringsbaserede metode, hvorfor jeg er blevet certificeret i mentaliseringsbaseret miljøterapi (MBT-M) hos Institut for mentalisering i Norge (2016), samt i mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G) fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård (2018).

Jeg brænder for, i samarbejde med medarbejdergruppen på Søegaard og eksterne samarbejdspartenere, at skabe udvikling og selvstændighed hos de unge der bor her.

Jeg bruger min mangeårige erfaring til at sikre en høj faglighed i medarbejdergruppen, samt at der fastholdes et relationelt miljø som opleves trygt og nært for de unge i vores regi.