Mette R. Lichtenberg

Jeg blev i 2006 uddannet til pædagog og blev ansat på Søegaard i marts 2019.

Inden min ansættelse på Søegaard har jeg arbejdet på forskellige pædagogiske arbejdspladser.

I perioden 2014-2019 holdt jeg pause fra det pædagogiske felt og drev min egen virksomhed. Men jeg savnede det pædagogiske arbejde og med stor lyst til at arbejde med unge på et miljøterapeutisk opholdssted, søgte jeg en stilling på Søegaard.)

Jeg er optaget af hvordan vi gennem det miljøterapeutiske arbejde kan arbejde med relationer og støtte de unge i deres udvikling og dermed være med til at skabe de bedste muligheder for den unges fremtid.


Jeg er netop ved at færdiggøre en masterclass i Spise- og adfærdspsykologi, har tidligere taget praktikvejleder uddannelsen og grunduddannelse som tegnsprogstolk.

Jeg er hovedsagelig i vores afdeling i Vallekilde-Hørve og varetager bl.a. opgaven som kontaktperson.