Simon Gabel Nielsen

Jeg er pædagogstuderende på sidste år.

Mit specialiseringområde er socialpædagogik og i mine praktiker har jeg arbejdet med unge med nonverbalt sprog, udsatte unge og pt. er jeg i praktik i et ungdomsfængsel.

Min helt store interesse i mit arbejde er, hvordan vi gennem en systemisk tænkning kan udvikle unge, så de blive livsduelige og kan være aktivt deltagende i eget liv.